INFORMACE O SPOLEČNOSTI

GAZELA plus s.r.o.
IČ: 26339404

Sídlo společnosti:
Svatopluka Čecha 619/7
350 02 Cheb

Korespondenční adresa:
GAZELA plus s.r.o.
P.O. Box 30
328 00 Plzeň

KONTAKTY

Ing. Václav Mužík
email: muzik(a)gazelaplus.cz
GSM: +420 602 690 785

Bc. Gabriela Mužíková
email: muzikova(a)gazelaplus.cz
GSM: +420 606 659 683

HLÁŠENÍ SAMOODEČTŮ

GridServices


Telefonní číslo: 800 11 33 55
email: info@gasnet.cz

Adresa:
GridServices, s.r.o.
Plynárenská 499/1
Brno
PSČ 602 00